Fredbergs värnar om Miljön

Vi tar vårt ansvar. Att arbeta utifrån miljöhänsyn ser vi som en självklarhet. Vår miljöanpassning sker alltid utifrån vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och miljömässigt motiverat.

Material ska inte skada våra medarbetare eller leverantörers och kunders anställda. Produkter och materialval ska inte skada vare sig lokaler eller arbetsmiljö. I vår vardag strävar vi efter att använda teknik som video konferenser för möten, för att minska resor.

Vi eftersträvar att alltid minimera avfall och utsläppsmängder samtidigt som resurser och energi ska hanteras sparsamt. Våra leverantörer ska aktivt verka för att minimera den egna miljöpåverkan och vi utvärderar alltid våra projekt utifrån deras miljöpåverkan.

På så sätt tar vi ansvar för våra kunder, våra leverantörer och våra anställda och för miljön och framtiden.