För oss på Fredbergs är jämställdhet en självklarhet

Jämställdhet är ett självklart förhållningssätt inom Fredbergs som påverkar och genomsyrar organisationen på flera olika sätt. Fredbergs strävar efter jämställdhet oavsett kön, ålder, etnisk bakgrund, funktionshinder, religion och sexuell läggning.
 
Kompetens och rekrytering
Vi strävar efter en jämn könsfördelning i organisationens alla led. Vår målsättning är lika andel män och kvinnor i ledande befattningar. Vi ska ha en tydlig rekryteringsprocess som stöder vår målsättning om att ha en jämn könsfördelning.

Arbete och föräldraskap
På Fredbergs ska alla anställda kunna kombinera arbete och föräldraskap.