Fredbergs Partner network

Vi på Fredbergs söker ständigt duktiga underentreprenörer för uppdrag i Norden. Fördelen med att ingå i vårt nätverk är många.

  • Tillgång till Fredbergs ramavtalskunder
  • Längre uppdragshorisont
  • Hjälp med försäljning
  • Tryggare beläggning - fler möjliga uppdrag
  • Bättre kompetensutveckling - där vi erbjuder våra underentreprenörer utbildning
  • Ökad kvalitet i din egen leverans av uppdrag
  • Bättre och mer utvecklande arbetssituation för dig och ditt team

Kontakta ansvarig för partner/underentreprenörer och du hittar Åsas kontaktuppgifter nedan:

Åsa Tyyni
+46(0)70 8283 458
asa.tyyni@fredbergs.com