Finansiering av butik, Café och Restaurang

Är din butik, Café eller restaurang i behov av maskiner och inventarier?

Har du en kedja som behöver fler franchisetagare, men har svårt att få fram det sista kapitalet?

Då passar leasing er bäst. Fredbergs hjälper till med att skapa relationer åt er med banker och finansbolag där kan du investera utan att binda kapital.

Finansbolaget köper utrustningen, inredningen, delar av projekttiden och överlåter hela nyttjanderätten till dig genom ett leasingavtal. Du betalar en fast månadshyra vilket underlättar din ekonomiska planering. När leasingtiden löpt ut har du möjlighet att köpa loss utrustningen.

Leasing är en form av finansiering som kan användas för alla objekt med ett värde på andrahandsmarknaden. Ofta handlar det om objekt med ett högt andrahandsvärde, som till exempel: Restaurangs utrustning och butiksinredning. I praktiken kan nästan alla former av objekt som är lös egendom leasas. Finansbolaget står som formell ägare av objektet och hyr sedan ut det till dig tills du har betalat av hela perioden.