Medarbetare

Du når vår organisation via telefon eller mail. Om du inte vet vem du ska prata med, ring 0501-71700 så får du snabb hjälp.

►Mikael Alm (VD)
+46(0)70 9999 230
mikael.alm@rolgroup.com

►Leif Åman (vVD/ Försäljning)
+46(0)70 4138 050
leif.aman@rolgroup.com

►Ulla Borgh(Ekonomi)
+46(0)72 5004 072
ulla.borgh@rolgroup.com

►Linda Jelson (Projektledare)
+46(0)70 5486 681
linda.jelson@rolgroup.com

►Katarina Ås (Projektledare)
+46(0)736 638840
katarina.as@rolgroup.com

►Christer Ek (Projektledare) 
+46(0)72 2136 449​
christer.ek@rolgroup.com

►Joakim Fredberg ,Kalkyl, byggteknik
+46(0)70 8736 576
joakim.fredberg@rolgroup.com

►Tony Germer ,Kalkyl, projektledare
+46(0)72 2223 732 
tony.germer@rolgroup.com

►Håkan Persson ,Projektledare,
+46(0)70 3229 995
hakan.persson@rolgroup.com

►Rickard Fredberg ,Projektledare
+46(0)70 8283 478
rickard.fredberg@rolgroup.com

►Åsa Tyyni ,Projektledare
+46(0)70 8283 458
asa.tyyni@rolgroup.com

►Anders Jonasson (Projektledare)
+46(0)70 4852 640
anders.jonasson@rolgroup.com

►Joacim Svensson(Projektledare MCD)
+46(0)73 8058 050
joacim.svensson@rolgroup.com

►Vesna Bismark(Projektkoordinator) 
+46(0)73 8358 050
vesna.bismark@rolgroup.com

► Sonny Carlsson (Projektledare Retail)
+46(0)73 6638 931
sonny.carlsson@rolgroup.com

►Patrik Holmberg(Serviceledare)
+46(0)72 2223 878
patrik.holmberg@rolgroup.com

►Anders Jansson Gillström(Proj.ledare)
+46(0)70 5933 979
anders.gillstrom@rolgroup.com

►Mika Olsbo(Projektledare Finland)
+358 50 3100 655
mika.olsbo@rolgroup.com