Medarbetare

Du når vår organisation via telefon eller mail. Om du inte vet vem du ska prata med, ring 0501-71700 eller skicka ett email till info@fredbergs.com, så får du snabb hjälp.

►Mikael Alm (VD)
+46(0)70 9999 230
mikael@fredbergs.com

►Leif Åman (vVD/ Försäljning)
+46(0)70 4138 050
leif.aman@fredbergs.com

►Ulla Borgh(Ekonomi)
+46(0)72 5004 072
ulla.borgh@fredbergs.com 

►Linda Jelson (Projektledare)
+46(0)70 5486 681
linda.jelson@fredbergs.com

►Joakim Fredberg ,Kalkyl, byggteknik
+46(0)70 8736 576
joakim@fredbergs.com

►Tony Germer ,Kalkyl, projektledare
+46(0)72 2223 732 
tony.germer@fredbergs.com

►Håkan Persson ,Projektledare,
+46(0)70 3229 995
hakan@fredbergs.com

►Rickard Fredberg ,Projektledare
+46(0)70 8283 478
rickard@fredbergs.com

►Åsa Tyyni ,Projektledare
+46(0)70 8283 458
asa.tyyni@fredbergs.com

►Joacim Svensson(Projektledare MCD)
+46(0)73 8058 050
joacim.svensson@fredbergs.com

►Vesna Bismark(Projektkoordinator) 
+46(0)73 8358 050
vesna.bismark@fredbergs.com

► Niclas Fridén (Projektledare)
+46(0)70 5504 970
niclas.friden@fredbergs.com

►Patrik Holmberg(Serviceledare)
+46(0)72 2223 878
patrik.holmberg@fredbergs.com

►Mika Olsbo(Projektledare Finland)
+358 50 3100 655
mika.olsbo@fredbergs.com